Naše technologie

Klíčem k systémům Ovili je použití speciálních topných těles (drátů), které jsou odolné vůči přehřátí, umožňují větší konzistenci a přesnější řízení teploty. Další výhodou je, že průměrný životní cyklus topného tělesa Ovili se zvyšuje na 2 roky.

NAHŘÍVACÍ DRÁT

1. Výměna drátu je velmi jednoduchá a lze ji provést za méně než 5 minut.
2. Všechny systémy Ovili obsahují kompletní sadu topných těles

Použitím topného drátu se plasty nezbarvují a nežloutnou.

NASTAVENÍ VÝŠKY TOPNÉHO TĚLESA

Všechny modely ohýbaček plastů Ovili mají možnost výškového nastavení topného tělesa (drátu). To je rozhodující pro regulaci úhlů ohybu a nastavení pro různé materiály.

OVLÁDACÍ PANEL

Ohýbačky plastů Ovili jsou vybaveny elektronickými řídicími systémy, které umožňují nastavit stroj pro opakovanou výrobu. Nesporná výhoda a úspora času pro hromadou či opakovanou produkci.

OVLADÁNÍ ČASU – Ovili systémy jsou vybaveny časovačem, který lze libovolně nastavit pro konkrétní ohýbaný materiál a to až na 120 sekund. Uplynulý čas ukončí zvukový signál. Zapnutím tlačítka „Start“ se systém spustí v nastaveném čase. Lze také zvolit režim nepřetržitého provozu, který po 30 minutách systém automaticky vypne díky bezpečnostnímu spínači.

KONTROLA TEPLOTY – Systémy Ovili nabídí i regulaci teploty topného tělesa. Tato vlastnost je důležitá pro rovnoměrné ohřívání silnějších i slabších materiálů. Opakovaná výroba či velká produkce jsou usnadněny regulací teploty.

TLOUŠŤKA A TYPY MATERIÁLU

Ohýbačky Ovili mohou ohýbat plasty bez poškození tištěných obrázků!! Plasty, které byly vytištěny (UV inkousty, digitální inkousty, Screen Printed), laminované plasty, barevné plasty a vrstvené plasty, mohou být ohýbány pomocí systémů Ovili s minimální nebo žádnou změnou barvy nebo zkreslení obrazu.

Nabízíme zařízení, která jsou schopna ohýbat materiál od 1/64 ”do 0,6” (0,4 mm – 15 mm).

VODÍCÍ ZAŘÁŽKY

Většina systémů Ovili má vodící zarážky a metrické měřítko pro správné nastavení daného místa ohybu.

BEZPEČNOST

Všechny stroje Ovili jsou vybaveny automatickým vypínáním a zabezpečením proti přetížení. Ohýbačky plastů Ovili splňují nebo překračují standardy CE a jsou konstruovány pro maximální dlouhodobé produkční zatížení.

KVALITA

Technologie Ovili jsou vyráběny podle nejvyšších standardů s použitím kvalitních komponentů. Srdce strojů Ovili tvoří transformátory, které jsou extrémně odolné vůči výkyvům napětí a frekvence. To vede k větší konzistenci, delší životnosti a menšímu zatížení jiných součástí.